Вспомогательная таблица по выбору респираторной защиты

Допоміжна таблиця з вибору респіраторного захисту.
Шкідлива речовина Захист Шкідлива речовина Захист Шкідлива речовина Захист
Адипінова кислота Р1 Еритроміцин Р Оксид азоту SA1
Азбест Р Етаноламін А Оксид алюмінію Р
Азотна кислота SA1 Етилакрилат А1 Оксид цинку(пил, дим) Р2
Акриламід А/Р Етиламілкетон А1 Октан А1
Акрилова кислота А1 Етиламін К1 Оцтова кислота А2
Акрилонітрил А (SA)3 Етилацетат А1 Оцтовий ангідрид А1
Акролеїн АХ Етилбромід АХ Пентаборан SA1
Аліловий спирт А1 Етилбутилкетон А/Р Пентан АХ1
Алілхлорид SA Етиленгліколь А/Р Перліт Р
Алюміній (пил, дим) Р Етилендіамін А1 Пероксид бензоїлу А/Р
Аміак К2 Етилендібромід SA1 Пікринова кислота Р1
Анілін A Етилендіхлорид SA Піридин А1
Арсин SA1 Етиловий спирт SA1 Поліпропіленгліколь Р
Асфальт А/Р (Р) Етилхлорид АХ Пропан SA
Ацетальдегід АХ2 Ізобутилацетат А2 Пропілацетат А1
Ацетилсаліциловакислота Р2 Ізопрен SA Пропіловий спирт А/Р1
Ацетон АХ2 Ізопропіламін К1 Пропіонова кислота А1
Ацетонітрил SA3 Ізопропілацетат А1 Ртуть (пари) HgP1
Ацетофенон А Ізопропіловий спирт А1 Сажа Р1
Бавовна (пил) Р Ізопропіловий ефір А1 Свинець (пил, дим) Р
Барій (пил) Р Ізофорон А/Р1 Сірчана кислота Е/Р1
Бензальдегід А1 Йод SA Сірчистий газ Е2
Бензин А1 Йодоформ SA Сірковуглець А
Бензоілхлорид SA1 Камфора А/Р1 Скипидар А/Р1
Бензойна кислота Р Каолін (пил) Р Слюда (пил) Р1
Бензол SA Капролактам А/Р Срібло (пил, дим) Р
Біфеніл А/Р Карбонат натрію (пил) Р Стирол А2
Бром В1 Катехол А/Р Стрихнін (пил) Р
Бромистий водень Е1 Каустична сода Р1 Сурма (пил, дим) Р1
Бромоформ А2 Керосин А/Р1 Тальк (пил) Р1
Бутан АХ2 Кобальт (пил, дим) Р Толуол А1
Бутиламін К1 Корунд Р1 Триметиламін К1
Бутилацетат А2 Крезол А/Р1 Триметилбензол А1
Бутиленоксид SA Кремнезем (пил) Р Триетиламін А (К) 2
Бутиральдегід Form1 Кремній (пил) Р1 Туман мастил Р1
Вапняк (пил) Р1 Кріоліт Р Уран (нерозчинний) Р
Вінілацетат А2 Крохмаль Р1 Уран (розчинний) Е/Р
Вінілхлорид АХ1 Ксилен А2 Фенол А/Р1
Вугілля (пил) Р Ксилідін А Формальдегід Form1
Вуглекислий газ SA2 Кумол А1 Формамід SA1
Гексадієн SA Лігроїн А2 Фосген SA1
Гексан А1 Лимонна кислота Р Фосфін SA
Гексахлоретан А/Р1 Магнезит (пил) Р1 Фосфорна кислота Р1
Гептан А Магнезія (пил, дим) Р1 Фреон 113 SA
Гідразин SA1 Марганець (пил, дим) Р Фтор SA2
Гідрокарбонат калію Р Мармур (пил) Р Фториди (F) Р
Гідроксид калію Р2 Метанол АХ2 Фтороводень Е1
Гідросульфіт натрію Е/Р (Р) 1 Метилакрилат А2 Фтортрихлорметан SA
Гідрохінон А/Р1 Метиламіловый спирт А Фурфуриловий спирт А/Р1
Гіпохлорид натрію Е/Р Метиламін К2 Фурфурол А2
Гіпс Р1 Метилацетат АХ1 Хлор В (Е) 2
Гліцерин, туман Р2 Метилацетилен SA Хлорацетон SA2
Графіт натуральний Р Метилбромід АХ Хлорбензол А2
Деревина (пил) Р2 Метиловий спирт АХ Хлоретан АХ
Дибутиламін А/Р1 Метиловий ефір АХ Хлорид алюмінію В/Р (Е/Р)
Дибутилфталат А/Р2 Метилстирол А/Р2 Хлорид цинку (дим) Р2
Диетилкетон А Миш’як Р Хлористий водень Е2
Диетилфталат Р2 Мідь (пил, дим) Р2 Хлорна кислота В/Р
Диізобутилен SA Морфолін А1 Хлороформ SA1
Диізобутилкетон А/Р1 Мочевина Р (К/Р) Хлорпікрин А (SA) 1
Диізопропіламін А1 Мурашина кислота АР (ЕР) 1 Хромова кислота Р1
Диметиламін К2 Нафта (вугільна смола) А/Р1 Целюлоза Р
Диметилсульфат SA1 Нафталін А/Р1 Циклогексан А2
Диметилфталат А/Р2 Нашатир К/Р2 Циклогексанол А2
Динітротолуол А/Р Нікель(пил,дим) Р Цинк (пил, дим) Р
Дипропілкетон SA1 Нікотин А/Р Цирконі(пил,туман) Р
Дифеніламін Р(А/Р) 1 Нітробензол А1 Ціанамід Р2
Дихлорацетилен SA1 Нітротолуол А/Р Ціаніди (CN) SA
Діоксан SA1 Нітроетан SA Чадний газ SA2
Епіхлоргідрин SA1 Озон А1 Щавлева кислота А/Р1
Умовні скорочення застосовані у таблиці:
Р – тверді або рідкі аерозольні частинки Form – формальдегід,
 А – органічні пари речовин з точкою кипіння більше + 65ºC,
Нg – пари ртуті,
АХ – органічні пари речовин з точкою кипіння менше + 65ºC,
SA – системи подачі чистого повітря,
В – неорганічні гази і пари 1 – подразнення очей,
Е – кислі гази, 2 – подразнення очей та респіраторного тракту,
К – аміак та його органічні похідні 3 – подразнення очей, респіраторного тракту та шкіри.